© Đăng ký tuyển sinh trực tuyến
Liên Thông Ngành Điều Dưỡng Hệ Đại Học Cấp Bằng Chính Quy

    KÊNH THÔNG TIN TUYỂN SINH QUỐC GIA

    KÊNH THÔNG TIN TUYỂN SINH QUỐC GIA

  • Địa chỉ: Phòng 101 số 40 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 0966.99.66.33
  • Home-phone: 0433.507.753
  • Email: thongtintuyensinh24h.vn@gmail.com
  • Website: http://thongtintuyensinh24h.vn